xırdalanmaq

xırdalanmaq
1. məch. Xırda-xırda edilmək, doğranmaq, tikə-tikə edilmək.
2. t-siz. Parça-parça olmaq, xırda-xırda olmaq, tlkə-tikə olmaq; ovxalanmaq. Səhərdən bəri lopa-lopa yağan qar indi xırdalanıb şəkər kimi ələnirdi. B. Bayramov.
3. məch. Öz qiymətinə bərabər xırda (kağız və ya metal) pulla dəyişilmək (iri pul).
4. məc. Kiçilmək, cılızlaşmaq, əvvəlki bütövlüyünü, dolğunluğunu itirmək. Ot bitər kökü üstə; Yalanmış, bu yalanmış; Babək nəsli gör bu gün; Necə də xırdalanmış! B. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • xırdalanma — «Xırdalanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qopalaxlanmax — (Mingəçevir) qəlpələnmək, xırdalanmaq. – Odunnar qopalaxlanıb töküldü …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • paxlalamməy — (Cəlilabad) xırdalanmaq. – Bı daş nə tez paxlalandı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • balacalaşmaq — f. Kiçilmək, xırdalanmaq, balaca olmaq. Həcmi balacalaşmaq. O, azardan sonra lap balacalaşıbdır. – Xəlil onun irəliyə çıxmış qarnını ilk dəfə görürmüş kimi, diqqətlə baxdı: – Başın hər gün balacalaşır, qarnın böyüyür, ə, – dedi. M. Hüs.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bölünmək — f. 1. Parçalanmaq, xırdalanmaq, hissələrə ayrılmaq. Hüceyrələr bölünüb artır. Buz ikiyə bölündü. 2. riyaz. Qalıqsız başqa ədədə bölünə bilmək. On beşə bölünür. 3. Ayrılmaq. Dəstəmiz bir meşənin yanında üç hissəyə bölündü. 4. məch. Paylaşdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kiçilmək — f. 1. Həcmcə, miqdarca, ölçücə daha kiçik olmaq; azalmaq, balacalaşmaq, xırdalanmaq. . . Başın çanağı nazikləşib kiçildikcə beyin də zəifləməyə və kiçilməyə başlayır. C. M.. // Getdikcə kiçik görünmək, balacalaşmaq. Müəllim uzaqlaşdıqca kiçilir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”